Định hướng phát triển

Tiếp tục phát huy thế mạnh về sản xuất và nguồn nhân lực hiện tại, CavicoEc đã đề ra chiến lược kinh doanh đến năm 2012.

      Công ty phấn đấu đạt doanh thu ở mức 115 tỷ đồng trong năm 2010 và 280 tỷ đồng đến năm 2012. Lợi nhuận phấn đấu ở mức 6,5 tỷ đồng (2010) và 25 tỷ đồng (2012).

Để đảm bảo thực hiện tốt các dự án đang thi công và huy động vốn mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hiện tại CavicoEc đã tiến hành nộp hồ sơ xin đăng ký phát hành để tăng vốn điều lệ từ 32,5 tỷ lên 74,75 tỷ đồng. Dự kiến phát hành vào cuối Quý III năm 2010, đồng thời đề ra lộ trình  tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng  vào  năm 2012. Tỷ lệ cổ tức trong thời gian tới sẽ được duy trì ở mức từ 10% đến 15%. Sau phát hành tăng vốn trong năm 2010, CavicoEc sẽ đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu đủ điều kiện lên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào cuối Quý IV năm 2010.

Song song với việc thúc đẩy SXKD trong lĩnh vực truyền thống là thi công các công trình thủy điện, Công ty cũng mở rộng và thúc đẩy hoạt động sang các lĩnh vực thi công đường giao thông, khai thác mỏ, san lấp hạ tầng đô thị mà Công ty đang có thế mạnh về thiết bị cơ giới.

      CavicoEc đang tăng cường thực hiện chính sách thu hút cán bộ quản lý và lao động chất lượng cao, dự kiến nâng số lượng cán bộ công nhân viên toàn công ty lên con số 400 người.

Go Top