Đầu tư vào thủy điện, khu đô thị

Ngoài việc trực tiếp tham gia thi công các công trình thủy điện, CavicoEc còn thể hiện thế mạnh của mình trong thị trường xây dựng Việt Nam bằng việc đầu tư tài chính vào các công trình thủy điện và khu đô thị. 

Trung hoa - nhan chinh

Go Top