Xây dựng giao thông

Trong giai đoạn hiện đại hóa đất nước, nhu cầu xây dựng, mở rộng đường giao thông ngày càng tăng lên rõ rệt. Xác định được lĩnh vực đầy triển vọng này, Ban lãnh đạo CavicoEc đã triển khai việc thi công các dự án về giao thông, với quyết tâm đẩy mạnh ngành nghề kinh doanh sản xuất của công ty.

cao toc lang hoa lac

Cao tốc Láng – Hòa Lạc

Go Top